Dokter’s relaas

Bedrijfsartsen van het toonaangevende Human Capital Care verwijzen regelmatig cliënten naar ons door. We vragen dokter Beens het volgende:

 

  1. In welke situaties verwijzen jullie naar HGT®?

Dokter Beens: Enerzijds pijnlijk en problematisch, anderzijds leerzaam, nuttig en vaak onvermijdelijk, maar er gaat niets boven een goeie crisis, zoals een burn-out of overspanning. In mijn praktijk heb ik vrij vaak te maken met dit soort mentale vast-lopers. Maar een crisis is pas zinvol als er dingen door in beweging komen en veranderingen optreden in denken en gedrag. Het is voor mensen vaak moeilijk om probleem veroorzakend gedrag, keuzes en overtuigingen te herkennen. Dat soort verandering bewerkstelligen is de specialiteit van Harry.

 

2.         Wat maakt Harry Grob – Trainingen anders?

Bijzonder is de overgave waarmee Harry zich voor mensen inzet. Daarin onderscheidt hij zich wezenlijk van de doorsnee coach, trainer en psycholoog. Bij Harry merk je dat hij zich erg goed kan inleven en door zijn betrokkenheid mensen ook echt weet te raken. Daarbij kan Harry – zo hoor ik van cliënten – naast begripvol ook confronterend zijn. Door de kwaliteit van de relatie die hij opbouwt kan hij daarin ver gaan. Dat ervaar ik als bijzonder.

 

3.         Hoe ervaren uw cliënten de trajecten bij Harry Grob?

Betrokken, professioneel, inlevend en heel zinvol. Ik hoor altijd van cliënten dat Harry in staat is mensen echt te raken. Dat gaat blijkbaar verder dan een aansprekend verhaaltje ophouden, of steekhoudende adviezen geven. Harry weet op de een of andere manier een perspectief aan te brengen waardoor mensen anders naar dingen gaan kijken. En juist dat draagt bij aan de gewenste veranderingen.

 

Bedrijfsarts dokter Kooijmans vult aan:

“Ik geef altijd de voorkeur aan verwijzing naar Harry indien naar mijn inschatting bij een aanpassingsstoornis het zelfbeeld relatief sterk geraakt is  en mensen daardoor uit hun kracht zijn geraakt. Door de betrokkenheid in de begeleiding voegt Harry daarin meer toe dan andere (mij bekende) begeleiders.
Daarnaast is voor een aantal mensen de drempel om naar jou te gaan lager (een soort “mental coach” of “mental trainer” in plaats van een verwijzing naar een psycholoog voor een “kuurtje CGT” (redactie: cognitieve gedragstherapie).