Wetenschappelijk onderzoek effecten HGT®

Het onderzoek, in het bijzonder gericht op het meten van de lange termijn effecten van ons werk, is inmiddels afgerond. Het gehele rapport ligt ter inzage in ons kantoor. Echter, de belangrijkste resultaten wil ik u niet onthouden. In tachtig procent van de onderzochte casussen bleek ook op lange termijn het effect van onze behandeling nog steeds ‘aanmerkelijk’ te zijn. Bij de overige twintig procent bleek dat ‘enig effect’ te zijn. Gelet op de over het algemeen complexe casuïstiek waarmee wij te maken hebben  (‘als niets heeft gewerkt, is er altijd Harry nog als laatste redmiddel’), is het een resultaat waar wij heel tevreden mee zijn, om niet te zeggen trots op zijn.

Eén van de reacties in het rapport: “Ik ga niet naar Harry, ik ben toch niet gek?”, aldus een cliënte wiens manager Harry Grob Trainingen aanbeveelt. Schoorvoetend gaat ze uiteindelijk akkoord en komt, in ‘afgesloten’ toestand, bij ons binnen. Na een half uurtje voelt ze zich steeds meer op haar gemak en opent zich: “En precies op dat moment stelt Harry mij een vraag die me recht in mijn hart raakt!” vertelt ze de onderzoeker. Enkele maanden later, na de training Weer in Balans gevolgd te hebben, zegt ze: “Ik ben mijn werkgever eeuwig dankbaar dat ik naar Harry Grob mocht!”.