Peter Holtkamp van Centric

Peter Holtkamp van Centric

over de trainingen van Harry Grob

Peter Holtkamp, Regio Manager Noord en Oost-Nederland van Centric, maakt regelmatig gebruik van onze diensten. Wij vragen hem wanneer hij daartoe besluit.

“Ik verwijs mijn medewerkers naar Harry Grob – Trainingen in drie situaties:

a. indien ik merk dat een medewerker minder productief wordt en toch heel erg druk lijkt te zijn. Ze zijn dan niet meer in staat om hulp te vragen en te accepteren. Hierbij heb ik een externe partij nodig.

b. Voor ons bedrijf is productiviteit en aandacht voor de kwaliteit van het personeel erg belangrijk. Toch ontkomen ook wij er niet aan dat medewerkers uitvallen met psychische en psychosomatische klachten. Deze medewerkers stuur ik naar de training Weer in Balans.

c. Tevens vind ik het goed om ons managementteam te scholen in preventie (training: Balans of Balanceren). Leidinggevenden leren dan te anticiperen op signalen van medewerkers en zij krijgen meer zicht op hun eigen rol.”

Wat maakt Harry Grob-Trainingen ‘anders’?

“Ik geloof in Harry’s individuele aanpak. Bovendien is Harry als ervaringsdeskundige goed op de hoogte van de verschillende problematieken en hij gebruikt onorthodoxe methodieken die snel en tot een duurzaam resultaat leiden.”

Hoe ervaren uw medewerkers de trainingen van Harry Grob?

“Uitsluitend positief. Na aanvankelijke aarzeling is die na het intake gesprek volledig weg. Het is natuurlijk nogal wat om je problemen bespreekbaar te maken met iemand die je nauwelijks kent. Harry geeft deze mensen een handvat voor de rest van hun leven. “

Welke effecten hadden de trainingen op het functioneren van uw medewerkers in de dagelijkse werkpraktijk? “Erg goed. Als automatiseerder zijn we een no-nonsense bedrijf en wij verwachten ook dat onze medewerkers deze mentaliteit hebben. Dit lijkt in eerste aanleg in tegenspraak te zijn met de wijze waarop Harry Grob acteert, maar niets is minder waar. De medewerkers die de training hebben gevolgd, zijn sterk gegroeid in hun output en creativiteit.”