Interview Arbo Magazine

Interview Arbo Magazine

5 Vragen aan “Harry Grob”

Zeventien jaar geleden begon Harry Grob zijn eigen bureau om stressgerelateerde klachten aan te pakken.

Tekst: Vera van OS | Beeld: Ebel Jan Schepers | Publicatie: Arbo Magazine december 2013

“SPECIALIST”
‘Grob is gespecialiseerd in het behandelen van stressgerelateerde en psychische klachten’

1. Hoe bent u in het vak terecht gekomen?

‘In mijn huidige werk ben ik heel natuurlijk terechtgekomen en het is mijn passie geworden. Door de combinatie van een groot verdriet, de zorg voor vier kinderen en een net gestart bedrijf heb ik ooit een burn-out gehad. Jarenlang heb ik gezocht naar de juiste hulp door het wereldwijd volgen van reguliere en alternatieve therapieën. Door deze persoonlijke ervaringen (waaronder ook toen al vele dure nutteloze trainingen) besefte ik dat de zorg voor mensen met psychische en stressgerelateerde klachten anders, beter en vooral effectiever moet kunnen. Met de Pedagogische Academie en onderwijservaring met moeilijk functionerende jongeren als basiskennis startte ik 17 jaar geleden Harry Grob Trainingen. Inmiddels ben ik gespecialiseerd in stressgerelateerde en psychische klachten en heb ik een speciale reputatie verworven: “als niets heeft gewerkt, dan is er altijd Harry Grob nog”. Veel van mijn cliënten hebben namelijk al eerdere interventies gehad zonder het gewenste blijvende resultaat.’

2. Wat houdt uw werk precies in?

‘Hoofdzakelijk werk ik voor grote lokale en landelijke commerciële en non-profit organisaties, maar het aandeel van particulieren en ondernemers/ werknemers uit het mkb neemt toe. Vrijwel alle cliënten willen uitval uit het arbeidsproces voorkomen of snel re-integreren. Ter voorkoming van verzuim heb ik een korte training ontwikkeld specifiek voor leidinggevenden. Mijn cliënten begeleid ik individueel en in kleine groepen. De trainingen zijn gericht op het bereiken van een evenwichtige wisselwerking tussen de geest en het lichaam. Ik maak daarbij gebruik van een combinatie van technieken, zoals groepsdynamica, gesprekken, ademoefeningen en TaiJi. Na een intakegesprek neemt een cliënt deel aan groepstrainingen met een wekelijkse sessie van één dagdeel gedurende een periode van ongeveer drie maanden, of hij kiest voor individuele coaching/training. Om de resultaten vast te houden heeft iedere client één jaar nazorg via een aantal terugkomsessies.’

3 .Welke uitdaging(en) ziet u voor de komende tijd in uw werk/ voor het vakgebied?

‘Omdat ik het steeds drukker heb, overweeg ik om trainers/coaches op te leiden in mijn specifieke aanpak. Ik creëer daarmee ondersteuning in mijn werk en tegelijkertijd de mogelijkheid tot substantiële uitbreiding van mijn bedrijf. Ook een boek schrijven staat op mijn verlanglijstje.’

4. Bij welke soort organisatie zou u wel eens willen meekijken?

‘Ik zou graag eens willen meekijken bij een ziekenhuis. Grote prestatie-/werkdruk, noodzaak tot bezuinigingen, publiciteitsgevoelig en een complexe maatschapstructuur. Tel uit je winst!’

5. Wat moet er beter worden geregeld in Arboland?

‘Meer investeren in maatwerk in plaats van het werken met vaste protocollen. De menselijke maat terugbrengen waarbij het belang van de medewerker én de werkgever evenwichtig wordt gewogen. Er is een groot verzuim veelal door psychische en stressgerelateerde klachten. Vanwege de crisis zijn mensen bang om hun baan te verliezen. Werkgevers vragen hen om een tandje bij te zetten en bedenken zich tweemaal voordat ze werkkrachten aannemen. Ondertussen neemt de werkdruk op de mensen in het arbeidsproces steeds meer toe. Des te meer reden aandacht aan hen te besteden!’

Download hier het gepubliceerde artikel.